Agore Kiinteistöjen arvot nousevat esiin juuri julkaistussa vastuullisuusraportissa

Valtakunnallisesti Suomen suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin kiinteistökohteensa sijoittanut Agore Kiinteistöt on julkaissut vuoden 2022 vastuullisuusraporttinsa. Raportti kattaa kolmen omistajan, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elon, Ruotsin kansallinen eläkesäätiö Första AP-fondenin ja Trevian Asset Management Oy:n kiinteistöportfolion, jota Trevian hallinnoi. Agorelle merkitykselliset arvot: laatu, kestävyys ja paikallisyhteistyö ovat olleet raportin taustalla tehdyn työn keskeisiä kulmakiviä.

”Vastuullisuustyössä on keskitytty kolmeen pääkohtaan: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kestävään liiketoimintaan ja aktiiviseen sidosryhmien osallistamiseen. Aito vastuullisuus syntyy vain avoimella ja läpinäkyvällä yhteistyöllä kaikkien sidosryhmien kesken. Tätä työtä olemme vieneet systemaattisesti eteenpäin. Energiaoptimointi on ollut yksi keskeisin kehityskohde. Vuonna 2022 onnistuimme laskemaan kohteidemme energiankulutusta -9,3 % ja sitä kautta kohteiden hiilidioksidipäästöjä -53,6 % verran. Tätä pidämme merkittävimpänä saavutuksena Agore Kiinteistöjen työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, kertoo Hannu Tamminen, Trevianin Head of Technical Management.

SIDOSRYHMÄTYÖ KOROSTUU JATKOSSAKIN

Toiminnan kehittämisen edellytyksenä nähdään monikanavainen sidosryhmätyö, johon Agoressa on panostettu voimakkaasti viime vuonna. Tärkeimpänä sidosryhmänä pidämme kohteidemme vuokralaisia ja haluamme luoda heille parhaat edellytykset vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen. Vuokraisten tyytyväisyyttä mittaamme vuosittain tehtävällä vuokralaistyytyväisyyskyselyllä ja vuokralaisten tyytyväisyyden mittari Net Promoter Score on viimeksi mitattujen neljän vuoden aikana 20-kertaistunut. Olemme tästä kehityksestä erityisen iloisia ja näemme, että pitkäjänteinen yhteistyö vuokralaistemme kanssa tuottaa tuloksia.

”Tämä osoittaa, että henkilöstömme on todella paikallisesti läsnä ja kuuntelee vuokralaisten tarpeita sekä seuraa tiiviisti markkinanäkymiä – myös kestävän kehityksen kannalta”, toteaa Minna Jussila, Trevianin CFO.

Agore lanseerasi myös asiakastyytyväisyyskyselyt viime vuoden aikana, joita on tarkoitus toteuttaa jatkossa vuosittain. Asiakaskokemuksen kehittämisen ja mittaamisen lisäksi kyselyt kartoittavat asiakkaiden näkemystä vastuullisuuden tärkeydestä ja seuraa vastuullisuuden näkyvyyttä asiakkaille saakka kohdekohtaisesti. Ympäristöarvot ovat selvässä kasvussa palveluiden ja tuotteiden ostamisen päätöksissä ja niiden mahdollistaminen Agoressa nähdään tulevaisuudessa välttämättömänä.

”Sekä vuokralais-, että asiakastyytyväisyyskyselyiden tieto on meille arvokasta, jotta vastuullisen toiminnan läpinäkyvyys saavuttaa koko toimintaketjun ja tiedon avulla voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi”, Jussila jatkaa.

SOSIAALISTA JA YHTEISKUNNALLISTA VASTUUTA KASVATETAAN ENTISESTÄÄN

Agoren kohteissa tehtiin yhteensä 75 yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuullisuuden tekoa. Jokainen kiinteistö tukee vuosittain eri järjestöjä joko mahdollistamalla keräyksiä tai luovuttamalla tilojaan järjestöjen käyttöön. Apu kohdennetaan vuosittain säännöllisesti ja paikallisesti esimerkiksi vähävaraisille perheille, yksinäisille vanhuksille, koululaisille tai urheilun tukemiseen. Näiden lisäksi pyritään auttamaan akuutin hädän keskellä olevia, kuten Ukrainan sotaa pakenevia. Agore sitoutuu myös edistämään tärkeiden asioiden näkyvyyttä sekä osoittamaan tukea, mm. lisäämällä tietoisuutta esimerkiksi osallistumalla Astetta alemmas -kampanjaan, joka näkyi kohteilla monipuolisesti.

Tiivis paikallisyhteistyö erilaisten yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien kanssa on Agoren toiminnalle tunnusomaista. Esimerkiksi nuorisotila Poppari Rovaniemen Revontulessa, toisen asteen opiskelijoiden osallistaminen kauppakeskuksen toimintaan Kokkolan Chydeniassa sekä lukuisat maksuttomat taidenäyttelyt Tampereen Tullintorilla ovat tästä hyviä esimerkkejä. Erilaiset sidosryhmät, kumppanit ja asiakkaat pääsevät mukaan kehityshankkeisiin, jotta ydinkeskustoissa sijaitsevat kiinteistöt mahdollistavat kaupunkikeskustojen elävöittämistä, joka on jokaiselle eri tavoin merkityksellistä ja elintärkeää.

Lue Agore Kiinteistöjen vuoden 2022 vastuullisuusraportti

Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Agoren portfolio sisältää kiinteistöjä 8 kaupungissa ympäri Suomea. Portfolio on kokonaisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Agore sitoutuu vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan ja tähtää oman toimintansa kehittämisessä laatuun ja kestävyyteen. Tiivis paikallisyhteistyö on Agoren toiminnalle tunnusomaista, jotta kaupunkien keskustat säilyvät vilkkaina ja elinvoimaisina. www.agore.fi

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvät kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja – rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

LISÄTIEDOT

Minna Jussila
CFO
Puh. 040 738 2126
S-posti: minna.jussila@trevian.fi

X