Globaali sähköautojätti avasi toimipisteen Ouluun Agoren omistamaan ja Trevianin hallinnoimaan kiinteistöön

Maailman suurin sähköautojen valmistaja on laajentanut Suomen toimintojaan pohjoiseen avaten toimipisteen Kallisenkaarre 5:n kiinteistöön Oulun Limingantullissa. Vihreän siirtymän myötä sähköautojen määrä on suuressa kasvussa Suomessa, ja alan toimijan liittyminen asiakaskuntaan kulkee vahvasti linjassa Agoren ja Trevianin omien vastuullisuustavoitteiden kanssa.

Yhdysvaltalaisen sähköautojätin Teslan uusin Suomen toimipiste sijaitsee Agoren omistamassa ja Trevianin hallinnoimassa kiinteistössä Oulussa osoitteessa Kallisenkaarre 5. Yhtiö investoi voimakkaasti Suomeen uusien maantieteellisten sijaintien kautta, joista Oulun kohde on tuorein.

”Teslan uusi toimipiste Kallisenkaarteessa tuo Oulun seudulle lisää vihreää siirtymää tukevia mahdollisuuksia. Toivotamme Teslan lämpimästi tervetulleeksi uuteen pohjoiseen toimipisteeseensä”, sanoo Trevianin Oulun seudun kohteista vastaava kiinteistövarainhoitaja Jussi Mattila.

Sähköautojen myynti on kasvanut koko Suomessa voimakkaasti. Liikenne- ja viestintävirasto Trafin mukaan liikennekäytössä olevien sähköautojen määrä kasvoi vuonna 2022 95,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilastojen mukaan Teslan Model Y on jo Suomen yleisin sähköauto, ja Suomen teillä liikkuu yli 14 500 Teslaa. Sähköautojen kasvava trendi on vankka osoitus siitä, että autoilun sähköistyminen nähdään tärkeänä osana tietä kohti hiilineutraaliutta.

Vastuullisuuden korostaminen on voimakkaasti kasvava teema Agoren ja Trevianin hallinnoimissa kiinteistökohteissa. Agoren tuoreimman vastuullisuusraportin mukaan uusiutuvan energian osuus sen kiinteistöjen energiankulutuksesta vuonna 2022 oli 81,8 %. Agore onnistui tavoittamaan myös 56,6 % (1323,7 t CO2) vähennyksen hiilijalanjäljessä vuoden 2022 aikana.

”Teslan saaminen vuokralaiseksi on mieluisa osa jatkumoa kohti kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Teslan kaltaisen toimijan läsnäolo kiinteistöissämme tukee vahvasti näitä tavoitteita. Kestävä kehitys on täysin integroitu niin Trevianin kuin Agoren yleiseen liiketoimintastrategiaan, jossa ESG-teemat ovat avainasemassa”, kertoo Trevianin Portfolio Manager Anni Tenhunen.

Tesla on avannut Ouluun noin 2 200 m2 kattavan Tesla Centerin, joka sisältää showroomin Teslan S3XY-malliston koeajomahdollisuuksilla, ison huoltotilan ja pian myös autojen toimitukset alueen asiakkaille.

Tesla investoi voimakkaasti Suomeen ja avaa kaksi uutta Tesla Centeriä. Nyt portit aukeavat Oulussa ja pian Turussa. Kasvu yhdessä Mobiilihuollon ja kahden nykyisen Tesla Centerin kanssa Vantaalla ja Lempäälässä on osa Teslan sitoutumista erinomaiseen palveluun Suomessa.

Huoltokapasiteetti on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana uusien työntekijöiden ja mobiilihuoltoteknikkojen määrän kasvun myötä. Mobiilihuolto tekee tällä hetkellä yli 40 prosenttia kaikista Suomen huoltotöistä Tesla-keskusten ulkopuolella eri puolilla Suomea. 14 liikkuvaa huoltoteknikkoa tulee asiakkaan luo, missä auto on pysäköity kotiin tai työpaikalle.

LISÄTIETOJA:

Jussi Mattila
Trevian Asset Management Oy
Asset Manager
jussi.mattila@trevian.fi
p. 050 307 5245

Anni Tenhunen
Trevian Asset Management Oy
Portfolio Manager
anni.tenhunen@trevian.fi
p. 040 725 6005


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan noin 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Tällä hetkellä Agoren portfolio sisältää kiinteistöjä 8 kaupungissa ympäri Suomea. Portfolio on kokonaisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Agore sitoutuu vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan ja tähtää oman toimintansa kehittämisessä laatuun ja kestävyyteen. Tiivis paikallisyhteistyö on Agoren toiminnalle tunnusomaista, jotta kaupunkien keskustat säilyvät vilkkaina ja elinvoimaisina. www.agore.fi

X