Trevian kehittää Kolmikulmasta Jyväskylän kävelykadun kruunua

Trevian Asset Management on aloittanut Jyväskylän keskustassa hallinnoimassaan Kolmikulmassa laajan hankesuunnittelun kehitysprojektin käynnistämiseksi. Kiinteistön kehitys toteutetaan kokonaisuudessaan kiinteistön toimijat ja sitä käyttävät kaupunkilaiset huomioon ottaen. Hankesuunnittelussa kartoitetaan sekä rakennuksen tekniset ominaisuudet että sen kaupalliset vahvuudet ja mahdollisuudet. Kolmikulman omistaa Agore Kiinteistöt.

– Kolmikulman ehdottomia etuja toimitilakäyttäjiä ajatellen ovat sen erinomainen saavutettavuus ja loistavat pysäköintimahdollisuudet. Näitä ominaisuuksia tullaan parantamaan entisestään mm. sähköautojen latauspaikkojen ja pyöräpalveluiden osalta. Myös liiketilojen kehityksessä panostetaan muuntojoustavuuteen ja tarvelähtöiseen suunnitteluun kaikkien puitteiden osalta, kertoo Trevianin liiketoimintajohtaja Jussi Raitaniemi.

Esimerkki jo toteutetuista Kolmikulman muuntojoustavista tiloista on kiinteistön katolle juuri avautunut terassi, jonka käytössä yhdistyvät niin työ- kuin vapaa-ajan tarpeet. Innovatiivisen tilaratkaisun ansiosta kattoterassi toimii joustavasti niin ravintola- kuin toimistokäytössä: Ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella terassialue on kiinteistön toimistokäyttäjien varattavissa ulkoilman työtilaksi.

Kiinteistön käytettävyyden parantamisen lisäksi koko Jyväskylän keskustan elinvoiman vahvistaminen on avainajatuksena Kolmikulman kehittämistyössä. Käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi kiinteistön kehittämiseen otetaan laajalti mukaan paikallisia toimijoita ja etenkin Kolmikulmassa jo toimivia yrityksiä. Yksi kehitystyössä mukana oleva yritys on TietoAkseli Group, joka on ollut vuokralaisena Kolmikulmassa vuodesta 2007 lähtien ja laajentanut tilojaan organisaation kasvaessa.

– Vuonna 2019 nykyiset toimitilamme alkoivat olla elinkaarensa päässä ja käydä ahtaiksi. Kartoitimme huolellisesti Jyväskylän toimitilatarjonnan ja päädyimme siihen, että Kolmikulman sijainti, pysäköintimahdollisuudet ja palvelut olivat sekä henkilöstön että organisaatiomme tarpeisiin parhaiten sopivat Jyväskylän ydinkeskustan alueella. Yhteistyössä Trevianin ja henkilöstön kanssa suunnittelimme nykyisiin toimitiloihimme täydellisen uudistuksen, jossa toimitilamme remontoidaan kokonaisuudessaan. Samalla siirrymme monitilatoimiston malliin. Koska tilankäyttö uusissa toimitiloissa on aiempaa tehokkaampaa, täydellisestä remontista huolimatta toimitilakustannuksemme alenevat, kertoo TietoAkseli Groupin operatiivinen johtaja Tero Anttila.

Lisätietoja

Jussi Raitaniemi
Liiketoimintajohtaja, toimistot ja liiketilat, Muu Suomi
p. 050 343 8275
jussi.raitaniemi (a) trevian.fi

Joonas Hallman
Kohdevastaava
p. 040 053 3586
joonas.hallman (a) trevian.fi

Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Agore investoi Suomen suurimpiin kasvukaupunkeihin erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja pyrkii tarjoamaan kohteissaan kaupunkien parhaat ydinkeskustojen kauppapaikat ja toimistotilat. Agoren toiminnan taustalla ovat vakaat omistajat – Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elo, Ruotsin kansallinen eläkesäätiö Första AP-fonden ja Trevian Asset Management Oy. Yhtiön toimintaa hallinnoi Trevian Asset Management, jolla on Helsingin pääkonttorin lisäksi useita toimipisteitä eri puolilla maata, mikä mahdollistaa paikallisen ja ennakoivan kiinteistönhallinnan.

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes miljardin euron kiinteistövarallisuus.

X