Trevianin hallinnoima Agore Kiinteistöt on myynyt Joensuun Torikatu 29 kiinteistön, Colliers myyjän neuvonantajana

Trevian Asset Managementin hallinnoima Agore Kiinteistöt Ky on myynyt 12.5.2023 Joensuun keskustassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Torikatu 29:n koko osakekannan. Myyty kiinteistö rajautuu liiketilojen osalta kauppakeskus Metropoliin. Kiinteistön pinta-ala kattaa n. 3500 m² kokonaisuuden toimistoja ja liiketiloja. Ostajana olivat paikalliset sijoittajat ja myyjän neuvonantajana toimi Colliers.

MYYNNIT OVAT OSA AGOREN STRATEGIAA

Joensuun Torikatu 29:n ja aiemmin toteutettu Kouvolan Manskin kauppakeskuksen myynti ovat osa Agore-portfolion strategiaa, jossa on tarkoitus keskittyä isompiin kehityspotentiaalia omaaviin kohteisiin kotimaisissa kasvukaupungeissa, pääosin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

”Hienoa, että toimintaympäristössä vallitsevista haasteista huolimatta paikallisilla sijoittajilla on rohkeutta ja kyvykkyyttä kaupantekoon. Agoren strategiassa keskitytään jatkossa suurempien kiinteistöjen kaupalliseen kehittämiseen.”, kertoo Trevianin liiketoimintajohtaja Jussi Raitaniemi.

”Kiitämme Treviania luottamuksesta haastavassa markkinaympäristössä, oli hieno olla osana monivivahteista ja mielenkiintoista projektia. Rohkaisevaa nähdä, että hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa kauppoja syntyy markkinatilanteesta riippumatta”, sanoo Colliersin Capital Marketsin Mikko Koskinen.

LISÄTIETOJA TRANSAKTIOSTA:

Jussi Raitaniemi
Trevian Asset Management
Liiketoimintajohtaja, Osakas
+358 50 343 8275
jussi.raitaniemi@trevian.fi

Mikko Koskinen
Director, Capital Markets
+358 40 862 1177
mikko.koskinen@colliers.com


Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Tällä hetkellä Agoren portfolio sisältää kiinteistöjä 8 kaupungissa ympäri Suomea. Portfolio on kokonaisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Agore sitoutuu vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan ja tähtää oman toimintansa kehittämisessä laatuun ja kestävyyteen. Tiivis paikallisyhteistyö on Agoren toiminnalle tunnusomaista, jotta kaupunkien keskustat säilyvät vilkkaina ja elinvoimaisina. www.agore.fi

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvät kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja – rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

X